ESILEHELE

VAIMULIK


KONTAKT


NÕUKOGU


TOIMKOND


UUDISED


TRÜKISED


JUTLUSE- JA PALVERAAMAT

Kuu juhtsõnad ja mõtisklused


LEERIKOOL


KIRIK JA KOGUDUS


FOTOALBUM


LINGID


SISEVEEB


IN MEMORIAM


JUTLUSE- JA PALVERAAMAT  Kuu juhtsõnad ja mõtisklused

2017

SEPTEMBER
Ja vaata, on viimaseid, kes saavad esimesteks, ja on esimesi, kes jäävad viimasteks. Lk 13:30 

2015

SEPTEMBER
Kui te ei pöördu ega saa kui lapsed, ei pääse te taevariiki! Mt 18:3  Loe »

APRILL
Kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja! Jh 12:24   Loe »

MÄRTS
Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu? Rm 8:31  

VEEBRUAR
Ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub. Rm 1:16  

JAANUAR
Niikaua kui püsib maa, ei lõpe külv ega lõikus, külm ega kuum, suvi ega talv, päev ega öö. 1Ms 8:22 

2014

DETSEMBER
Kõrb ja liivik rõõmutsevad, nõmmemaa hõiskab ja õitseb nagu liilia. Js 35:1 

NOVEMBER
Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. Ef 2:19   Loe »

OKTOOBER
Austa Issandat heatahtliku silmaga ja ära vähenda oma käte esmaande! Srk 35:7  Loe »

SEPTEMBER
Ole vahva ja tugev, ära karda ja ära kohku! 1Aj 22:13  Loe »

AUGUST
Laulge Issandale, kogu maailm, kuulutage päevast päeva Tema päästet! 1Aj 16:23 

JUULI
Ometi jään ma ikka Sinu juurde; Sa oled haaranud kinni mu paremast käest. Oma nõuga juhatad Sa mind ja võtad mind viimaks vastu ausse. Ps 73:23-24 

JUUNI
Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus ja enesevalitsus. Gl 5:22-23  Loe »

MAI
Ei ole siin juuti ega kreeklast, ei ole siin orja ega vaba, ei ole siin meest ega naist, sest te kõik olete üks Kristuses Jeesuses. Gl 3:28  Loe »

APRILL
Teid kurvastatakse, kuid teie kurbus muutub rõõmuks. Jh 16:20  Loe »

MÄRTS
Jeesus Kristus ütleb: Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate. Jh 13:35  Loe »

VEEBRUAR
Ühtegi nurjatut sõna ärgu tulgu teie suust, vaid rääkige ainult seda, mis on hea teiste ülesehitamiseks, et kuuljad saaksid armu. Ef 4:29 

JAANUAR
Kui nüüd Jeesus oli sündinud kuningas Heroodese ajal Juudamaal Petlemma linnas, siis vaata, hommikumaalt saabusid tähetargad Jeruusalemma ja küsisid: „Kus on see juutide vastsündinud kuningas? Me nägime tema tähte tõusmas ja oleme tulnud teda kummardama.” Mt 2:1-2  Loe »

|↑ üles|  
Kiriku aadress: 817 Mt Pleasant Rd, Toronto, ON M4P 2L1, Canada
tel 00 1 416 483 5847 | stpeterstoronto@rogers.com | www.eelk.ee/toronto.peetri
Esilehele Eestikeelsele esilehele English