ESILEHELE

VAIMULIK


KONTAKT


NÕUKOGU


TOIMKOND


UUDISED


TRÃœKISED


JUTLUSE- JA PALVERAAMAT


LEERIKOOL


KIRIK JA KOGUDUS


FOTOALBUM


LINGID


SISEVEEB


IN MEMORIAM


UUDISED 

SURI E.E.L.K. PEAPIISKOP EMEERITUS DR. ANDRES TAUL (11.08.1936 – 23.04.2018)

Andres Taul

Issand kutsus rahusse EELK Toronto Peetri koguduse kauaaegse õpetaja ja viimase pagulaskiriku peapiiskopi teoloogiadoktor Andres Tauli.

Andres Taul oli viimane eksiilkiriku juht enne kodueesti ja väliseesti kirikute ühinemist 2010. aastal. Pärast kirikute ühinemist jätkas dr. Andres Taul teenimist EELK Välis-Eesti piiskopkonna piiskopina, kuni emerituuri siirdumiseni 2017. aasta kevadel, mil EELK Konsistoorium omistas dr. Andres Taulile E.E.L.K. peapiiskop emeerituse aunimetuse. 

Andres Tauli silmapaistvamaks teeneks Eesti kirikus on kindlasti meie Kiriku Laulu- ja Palveraamatu valmimine. Just tema eestvedamisel ühendati kodumaal ja paguluses tegutsenud vastavad komisjonid ühtseks meeskonnaks, mis suutis 1991.a. 1.Advendiks kogudustele üle maailma kättesaadavaks teha lauluraamatu, mida juba üle veerand sajandi on terve kirik ühiselt kasutanud.

Teine ülioluline teene meie kiriku ees on tema osalemine Tartu Ülikooli usuteaduskonna taasavamisel iseseisvuse taastanud Eestis. Ta oli selles teaduskonnas omamoodi järjepidevuse kandja, kuna jätkas samas õppeasutuses noorte teoloogide koolitamist, kus tema isal õppejõu töö katkes seoses nõukogude okupatsiooniga. Andres Taul oli ka Tartu Ülikooli kaplan.

Kolmandaks oluliseks saavutuseks peapiiskop emeeritus Andres Tauli elutöös oli kodu- ja väliskiriku ühinemisprotsessi lõpuni viimine, mille tulemusena oleme nüüd eestlastest luterlastena üle kogu maailma üks kirik ja üks osadus.

Kõik need olulised elutöö etapid on nõudnud ka paljude vastuolude ületamist ning sihikindlat tööd. Andres Taul oli oma eesmärkide poole püüdlemises sihikindel ja sageli ajast ees ning pidi ka seepärast taluma visionäri ja juhi koorma raskust. Ometi on Jumal lasknud teda ka näha oma elutöö head vilja. Kogu kirik kasutab tänuga laulu- ja palveraamatut, Tartu Ülikooli usuteaduskond on üles kasvatanud mitu lendu uusi teolooge ja vaimulikke ning ka kirikute ühinemine on jõudnud oma häid vilju kandma asuda.

Vabariigi President on omistanud 2002. aastal Andres Taulile Eesti Punase Risti IV klassi teenetemärgi. EELK Konsistoorium on teda tunnustanud 2007. aastal EELK Teeneteristi I järgu ja 2017. aastal elutööpreemiaga. Tartu Ülikool on 2009. aastal andnud Andres Taulile audoktori kraadi.
EELK tervikuna mälestab ustavat kirikujuhti ja eestlaskonna ülemkarjast eksiilis ning avaldab südamlikku kaastunnet abikaasale, lastele ja tütrepojale.
EELK Toronto Peetri kogudus mäletab Andres Tauli oma kauaaegse ja ustava õpetajana ja hingekarjasena, kelle ametiaeg kestis üle kolme viljaka kümnendi selle koguduse elus.

Andres Taul sündis 11. augustil 1936 Tartus. Pere põgenes 1944.a. Saksamaale ja siirdus 1947.a. Inglismaale. Andres Taul õppis teoloogiat nii Saksamaal, Inglismaal kui USA-s. Teenis kogudusi Inglismaal, USA-s ja kõige pikemat aega oma elust Kanadas.

Andres Taul suri vaikselt oma pere keskel kodus 23. aprillil 2018. aastal. 

Issand ütleb: Sa hea ja ustav sulane, sa oled olnud ustav pisku üle, ma panen su palju üle. Mine oma isanda rõõmupeole! Mt 25:23

Peapiiskop emeeritus Andres Tauli matusetalitus toimub 26.mail 2018 kell 11 EELK Toronto Peetri kirikus. 

← kõik uudised   ↑ üles
Kiriku aadress: 817 Mt Pleasant Rd, Toronto, ON M4P 2L1, Canada
tel 00 1 416 483 5847 | stpeterstoronto@rogers.com | www.eelk.ee/toronto.peetri
Esilehele Eestikeelsele esilehele English