ESILEHELE

VAIMULIK


KONTAKT


NÕUKOGU


TOIMKOND


UUDISED


TRÃœKISED


JUTLUSE- JA PALVERAAMAT


LEERIKOOL


KIRIK JA KOGUDUS


FOTOALBUM


LINGID


SISEVEEB


IN MEMORIAM


VAIMULIK 

Mart Salumäe

ELULUGU

Olen sündinud 13.03.1963.a. Tallinnas ja üles kasvanud Kuusalu koguduse õpetaja Eduard Salumäe pere seitsmenda lapsena. Sellest perest on tänaseks juba kolm põlvkonda vaimulikke EELK-sse töötanud ja töötamas. Minu lapsepõlvekodu oli Kuusalu kirikumõis, mis vist küll ainsa kirikumõisana vastu pidas nõukogude aja lõpuni. Kuigi maad ja metsad ning osa hoonetestki oli kirikult ära võetud, säilis Kuusalu kirikumõisa süda pastori suure võitluse tulemusena ometi ajaloolise tervikuna ning see õnnestus muinsuskaitse alla saada. Sellest lapsepõlvekodust on mulle kaasa saanud ka ajaloo- ja arhitektuuriloo huvi, mida hilisemas elus on olnud hea täiendada ja rakendada ka vaimuliku töös.

Esmase koolihariduse sain Kuusalu Keskkoolis. Tollal oli kirikusse kuulumine piisavalt suur süütegu, et tunda ühiskonnas end tagakiusatuna. Kuna ma ei astunud koolis ühtegi kommunistliku noorsoo jaoks loodud organisatsiooni ning ei käinud koolis suurte kirikupühade ajal, oli endastmõistetav, et minu käitumist hinnati ebaõpilaslikuks ja see kajastus ka vastavas negatiivses hindes iga klassikursuse lõputunnistusel. Nii valmistas nõukogude koolisüsteem mulle enesele teadmata ette tee teoloogia stuudiumiks. Pastori pojana ja koolist kaasa saadud iseloomustusega poleks mul olnud lootustki astuda mõnda riiklikku kõrgkooli. Seega oli mul valida kahe võimaluse vahel: kas minna traktoristiks, sest selle kutsetunnistuse sain kaasa Kuusalu Keskkoolist juba lisaerialana või astuda EELK Usuteaduse Instituuti. Valisin viimase.

1981.a. 01.09. alustasin õpinguid EELK UI-s. Sama aasta oktoobris tunnistati mu tervis piisavalt tugevaks, et olla kõlbulik sõjaväeteenistuseks nõukogude armees. Kuigi eelnev arstlik komisjon oli mind riviteenistuseks kõlbmatuks tunnistanud, leidis punavõim, et kui noor inimene peab end sobilikuks pastoriametile, on teda vaja karastada selle vastutusrikka ameti tarvis ka relvateenistuse läbi. Nii kandsin kaks aastat ja poolteist kuud punaväe mundrit.

Jätkasin teoloogiaõpinguid 1983.a. jaanuaris ning 1985.a. 1. 11. saatis peapiiskop mind teenima Saaremaale Püha, Mustjala ja Muhu kogudusi. Algul olin õpetaja ameti kandidaat ning järgmise aasta alguses mind ordineeriti diakoniks, sest minu õpingud veel kestsid.

1991.a. 16.01. alates olen teeninud Viljandi Pauluse kogudust. Õpetaja ameti kõrval olen olnud tegev EELK diakooniatöö korraldamisel. 1989.a. kutsus konsistoorium mind Hoolekandetöö algatustoimkonna liikmeks. 1990 – 1993 olin EELK Diakooniaühenduse esimees ning osalesin koguduste vabatahtlike diakooniatöötajate koolituse korraldamisel. 1999 – 2003 olin EELK Diakooniakeskuse juhataja ning 2002-2011 SA EELK Tallinna Diakooniahaigla nõukogu esimees.


Curriculum Vitae (.pdf) »
|↑ üles|  
Kiriku aadress: 817 Mt Pleasant Rd, Toronto, ON M4P 2L1, Canada
tel 00 1 416 483 5847 | stpeterstoronto@rogers.com | www.eelk.ee/toronto.peetri
Esilehele Eestikeelsele esilehele English