ESILEHELE

VAIMULIK


KONTAKT


NÕUKOGU


TOIMKOND

Juhtnöörid


UUDISED


TRÃœKISED


JUTLUSE- JA PALVERAAMAT


LEERIKOOL


KIRIK JA KOGUDUS


FOTOALBUM


LINGID


SISEVEEB


IN MEMORIAM


TOIMKOND  Juhtnöörid

JUHTNÖÖRID TOIMKONNA LIIKMETELE


Toimkonna korraldaja on nõukogu liige, kelle nimi toimkonnalehel on märgitud esimesena. Toimkonna korraldaja kohustused on:

·        Meelde tuletada toimkonnast teistele liikmetele nädala jooksul enne toimkonna päeva.

·        Aidata altarile mälestuslillede seadmisega, kui neid on enne jumalateenistuse algust toodud.

·        Valmis seada kiriku peaukse juures asuvale lauale ja kantselei eeskojas asuvale kapile jumalateenistuse kavad ja/või laululehed ning  Tõe Tera. Vahetevahel on jagamiseks ka muid jumalateenistuseks paljundatud trükiseid. Kavad, laululehed, Tõe Tera ja muud trükised on kantselei otsaseinas asuva leti paremas nurgas (black sorter).

·        Kiriku peaukse juurde lauale panna tellitud korjandusümbrikud ja ümbrikute tellimise raamat.

·        Valmis panna sama laua alumisele riiulile korjanduse taldrikud, mis asuvad kiriku orelirõdu põhjapoolse trepi all kapis.

·        Kantseleist õpetaja kabinetis asuvast kapist seifi kõrvalt tuua korjanduse aruande raamat ja aruandelehed.

·        Süüdata kaks suurt altari küünalt enne uste avamist ja ülejäänud küünlad umbes 15 minutit enne teenistuse algust. (Suurtel pühadel 30 minutit enne teenistust)

·        Avada kiriku peauksed 30 minutit enne jumalateenistuse algust.

·        Üles panna laulude numbrid mille saate Õpetaja käest.

·        Loendada kirikulised ja armulaualised ning märkida need andmed toimkonna aruandesse.

·        Armulauapühadel valmis panna kiriku peaukse juurde lauale ja kantselei eeskojas asuvale kapile armulaualiste registreerimise raamatud, mis asuvad kantseleis Toimkonna riiulil.
 

Korjandust koguma asutakse, kui õpetaja on lahkunud kantslist ja orel alustab palvelaulu eelmängu. Mitte unustada korjandust rõdul.
Korjanduse viivad altari ette õnnistamiseks kaks toimkonna liiget. Peale õnnistamist, korjandus viiakse lugemisele (tavaliselt naisringi tuppa).
 

 

 

 

Toimkonna korraldaja määrab ühe toimkonna liikme, kes jääb ukse juurde kuni kirikulised on lahkunud.
 

Toimkonna ülesandeks jumalateenistuse Iõppedes on:

1       Kokku koguda jumalateenistuste kavalehed.

2       Lukustada uksed.

3       Maha võtta ja korrastatult tagasi panna laulunumbrid.

4       Kustutada küünlad ja valgustus.

5       Korjata kiriku ruumist sinna jäetud esemed, laululehed jne...

 

Kirikust leitud isiklikud esemed (prillid, kindad, vihmavarjud jne...) asetada “Lost and Found” kasti mis asub kantselei ees koridoris.

 

Korjanduse lugemisel silmas pidada järgmist:

1       Alati vaadata, et ümbrikule on märgitud korrektselt annetuse summa ja kontrollida, et ümbrikus on sama summa rahas või summale vastav tšekk. Kui annetaja pole ümbrikule märkinud summat, siis teeb seda lugeja.

2       Kui annetaja on tšeki ilma ümbrikuta taldrikule pannud, tuleb lugejal teha märkus aruandele ning lisada ümbrik, kuhu märgitakse isiku nimi ja annetuse summa (tühjad ümbrikud on aruande raamatu juures).

3       Kui ümbrikul on märkus “eriannetus”, siis tuleb see eraldi  korjanduse aruandele märkida ja eriannetuste summa aruandes kokku võtta.

4       Ümbrikute pakile lisada kleebis korjanduse kuupäevaga.

5       Ümbrikud pannakse kantseleisse Toimkonna materjalide all asuvasse sahtlisse.

6       Korjandus koos aruandega pannakse seifi, mis asub õpetaja kabineti kapis.

7       On väga oluline, et lugejad teevad tööd tähelepanelikult, ilma kiirustamata. See säästab palju aega ja hoiab ära arusaamatusi.
 

Toimkonna päevi saab muuta omavahelisel kokkuleppel.
Võtke isiklikult kontakti inimesega, kellega soovite toimkonna päeva vahetada ja teatage sellest aegsasti ka toimkonna korraldajale.

 

Juuni 2015

|↑ üles|  
Kiriku aadress: 817 Mt Pleasant Rd, Toronto, ON M4P 2L1, Canada
tel 00 1 416 483 5847 | stpeterstoronto@rogers.com | www.eelk.ee/toronto.peetri
Esilehele Eestikeelsele esilehele English